27 juli - 29 juli, 15:00

Korrö Folkmusikfestival 2023

Korrö Folkmusikfestival arrangeras av Föreningen Korröfestivalen i samarbete med Musik i Syd.

Festivalen har anor från 1985 då folkmusikgruppen Sågskära samlade musiker och vänner till en fest med bordunmusiken i centrum.

Under åren har festen utvecklats – idag kommer besökare från hela Europa och Korröfestivalen är ett av Sveriges absolut största och mest omtalade folkmusikevenemang. Ingen annanstans i Sverige har du tillgång till den bredd av svensk och nordisk folkmusik som erbjuds på Korrö, samtidigt som festivalen har behållit sin ursprungliga stämning av intimitet och närhet.
För årets program surfa in på: www.korrofestivalen.se