22 juli - 28 juli, 00:00

Korröfestivalen den 22-28 juli

Sveriges största folkmusikfestival på Korrö

Ingen annanstans i Sverige har du tillgång till den bredd av svensk och nordisk folkmusik som erbjuds på Korrö. Samtidigt har festivalen behållit sin ursprungliga stämning av intimitet och närhet. Det kommer att blandas friskt i festivalprogrammet mellan välkända grupper och mindre etablerade som kanske möter en större festivalpublik för första gången. 

Läs mer här.